top of page

Häftet med berättelsen om den Helige Sigfrid


Nu finns häftet med berättelsen om den Helige Sigfrid och martyrerna Unaman, Sunaman och Vinmans liv att läsa på vår hemsida. Häftet kan även beställas i tryck för 50 kronor.

Det finns fortfarande en handmålad ikon med helgonen att köpa i storleken 22x30 cm. Skriv till klosterikoner@outlook.com om du är intresserad.


Helige Sigfrid

bottom of page