top of page

Gott Nytt gammalkalendariskt År!


Helige Basileos.jpg

Idag firar vi den Helige Basileos, den store kyrkofadern som levde på 300-talet. Hela hans familj är helgonförklarade och han valde bort en världslig karriär för att ägna sitt liv åt Gud. Han levde i askes och bön och blev vigd till Biskop av Caesarea i Kapadokien. Han försvarade Ortodoxin mot arianismens heresi och har skrivit betydande kyrkliga verk. Liturgin med hans namn firas idag, på stora högtidsdagar och under Stora fastan. Vi firar även Kristi omskärelse som skedde åtta dagar efter Hans födelse och idag börjar även gudstjänsterna inför Theofania, Kristi dop. Allt detta på årets första dag då vi enligt Ortodox sed bakar en sk Vassilopita, en söt kaka, till den Helige Basilios minne, som prästen välsignar med en särskild bön, om tillfälle finns till det, och vi sjunger omskärelsens och den Helige Basilios troparion.

"Varande Gud till Ditt väsen, o Du barmhärtighetens Herre, har Du själv antagit mänsklig gestalt, utan förändring. Du fullbordar lagen genom att villigt mottaga omskärelse i köttet så att skuggorna må upphöra och våra lidelsers slöja må lyftas bort. Ära åt Din godhet till oss. Ära åt Ditt medlidande. Ära åt Ditt outsägliga nedstigande."

Det söta i kakan som bakas symboliserar det eviga livets ljuvhet och glädje och förhoppningen om att det nya året skall vara fyllt av det samma.

bottom of page