Vi önskar alla en god Theofania/ Herrens dop!


"Herre, då Du döptes i Jordan uppenbarades att vi skola tillbedja Treenigheten. Ty Skaparens stämma vittnade om Dig och kallade Dig Sin älskade Son. Och Anden i en duvas skepnad vittnade om detta ords sanning. O Kriste vår Gud, Du som har uppenbarat Dig och upplyst världen, ära vare Dig!" Denna dag görs den Stora vattenvälsignelsen i Kyrkan eller utomhus vid något vattendrag.

#theofania

© 2021 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page