top of page

Uppbyggelse och Tröst Nr. 5


Nu finns det ett nytt nummer av tidsskriften Uppbyggelse och Tröst att läsa. Den innehåller andliga och uppbyggliga texter utvalda av vår Metropolit i en vacker design med ikoner, utförd i samarbete mellan vår moderkloster i Grekland och vårt svenska kloster.

The periodical can be found in other languages (English, Russian, Italian, French, German, Czech, and Georgian) here.bottom of page