top of page

Söndag- Uppståndelsens dagVarje söndag firar vi Kristi Uppståndelse och läser och sjunger texter som har med den att göra. Vi sätter även fram Uppståndelsens ikon och vördar den varje söndag. Det är därför söndagen är tillägnad Herren och vi helgar den genom att inte arbeta eller handla i affärer den dagen, utan ägnar dagen till att gå i kyrkan, bön och andlig läsning.

"Du har nedstigit från himmelen, o Barmhärtige. Du har uthärdat graven under tre dagar för att fria oss från onda begär. Herre, Du vårt liv och vår uppståndelse, ära vare Dig!"

Vi önskar alla våra läsare en välsignad söndag!

Varje söndag firar vi Kristi Uppståndelse och läser och sjunger texter som har med den att göra. Vi sätter även fram Uppståndelsens ikon och vördar den varje söndag. Det är därför söndagen är tillägnad Herren och vi helgar den genom att inte arbeta eller handla i affärer den dagen, utan ägnar dagen till att gå i kyrkan, bön och andlig läsning.

"Du har nedstigit från himmelen, o Barmhärtige. Du har uthärdat graven under tre dagar för att fria oss från onda begär. Herre, Du vårt liv och vår uppståndelse, ära vare Dig!"

Vi önskar alla våra läsare en välsignad söndag!


bottom of page