top of page

17 januari: Helige Antonios"Älska Gud, så skall du finna evig nåd. Föredrag ingenting framför Hans kärlek."

Den Helige Antonios, klosterlivets fader, vars minne vi firar idag, föddes i Egypten år 251. I Kyrkan hörde han Evangeliets ord: "Vill du vara fullkomlig, så gå bort och sälj vad du äger och giv åt de fattiga" (Matt. 19:21). Han satte omedelbart orden i praktiken, lämnade världen och gick ut i öknen, där han under många år levde i en hård asketisk kamp i bön. Han blev ett lysande exempel på ett liv i dygd, särskilt för klosterlivet och uppnådde frihet från sina lidelser. Många människor som ville leva ett liv tillägnat Gud kom till honom i öknen och han var deras andliga fader. Så många samlades kring honom att öknen kom att likna en stad. Han levde tills han blev 105 år.

Många av hans råd finns bevarade fram till idag. Han sade bland annat: "Gör gott mot dem som gör dig orätt, så kommer Gud att vara din vän"

"Av vilken anledning skapades människan? För att se Guds verk och genom dem lära känna Gud och ära Honom för att Han skapade allting för människans skull."


bottom of page