top of page

Tullindrivarens och fariséns söndag"Öppna för mig botens dörrar, o Livgivare, ty tidigt om morgonen söker min ande Ditt heliga tempel, jag som har ett kroppens tempel som är helt förorenat. Rena mig dock i Din barmhärtighet genom Din nåd och människokärlek."

På tullindrivarens och fariséns söndag öppnar vi Triodion, den Stora fastans gudstjänstbok, med tropariet ovan, även om det ännu är tre veckor kvar till Stora fastans början, vilken leder oss fram till Påskens stora högtid. Denna söndags tema är "metania" (eller "metanoia"), dvs boten, ångern och omvändelsen. Det grekiska ordet metania betyder “förändring av mentalitet”: att omvända sig är att bli förnyad, att vår inre inställning förvandlas, att uppnå ett förnyat sätt att se på vår relation till Gud och till andra. Metania är porten genom vilken vi inträder i Stora fastan, startpunkten för vår resa mot Påsken.

Liknelsen om tullindrivaren och farisén (Luk. 18:10-14) lär oss att tullindrivaren hade denna längtan efter att förändra sig och genom sin fattigdom i anden lämnade han utrymme för Gud att verka i sig, medan farisén var självtillräcklig. Ökenfäderna sammanfattar söndagens budskap: "Bättre än man som har syndat och ångrar sig än en man som inte syndat och tror sig själv om att vara rättfärdig."

Förra året sammanställde vi en liten skrift om Stora fastan som kan läsas på vår hemsida på denna länk Den kan även beställas som ett häfte. Vi önskar alla en välsignad Triodion-period full av metania för att som förnyade människor kunna förena oss med vår Herre!


bottom of page