top of page

Den förlorade sonens söndagLiknelsen om den förlorade sonen (Luk. 18:10-14) är en exakt ikon av ånger och omvändelse. Synd är exil, slaveri för främlingar och hunger. Ånger och omvändelse är återvändandet från exilen till vårt sanna hem; att få tillbaka vårt arv och frihet i Faderns hus. Men ånger och omvändelse kräver också att vi aktivt gör något som den förlorade sonen som bestämmer sig för att resa sig upp och gå tillbaka till sin Faders hus. Att ångra sig är inte bara att känna sig missnöjd, utan att bestämma sig för att ändra på det som är fel i ens liv.

Många som har gjort många synder faller lätt i förtvivlan och tror att det inte finns någon förlåtelse för dem. Denna liknelse ger oss hopp om att ingen synd är så stor att vår himmelske Fader inte skulle förlåta oss, så stor är Hans kärlek för människan. På ikonen ser vi även hur Änglarna i himlen glädjer sig över den förlorade sonens omvändelse och återvändande till Faderns hus på samma sätt som de glädjer sig över alla människor som gör det.

Temat av ånger förbereder oss inför Stora fastan som börjar inom kort, vilken är en period då vi ägnar mer tid och kraft åt vårt andliga liv och försöker att bli bättre som kristna människor och ändra sådant i vårt liv som skiljer oss från Gud.


bottom of page