top of page

Det dyrbara Korsets söndagMed Guds hjälp har vi nästan nått fram till mitten av den Stora fastan. För att ge oss hjälp att hålla ut i fastan för den återstående tiden fram till Påsken, firar vi den tredje söndagen i fastan det dyrbara Korset, världens glädje, styrka för de troende och syndares hopp. När vi vördar det med fromhet får vi styrka och nåd att fortsätta vår goda kamp. Under det att doxologin sjunges i Orthros gudstjänst kommer prästen ut med Korset på en bricka omgivet av blommor och går i procession med tända ljus och rökelse. Alla troende vördar sedan det Heliga Korset.

I början av Orthros (morgongudstjänsten) sjunger vi från Triodion: ”I Paradiset i fordom tid gjorde träet mig naken, ty genom att giva mig dess frukt att äta, bringade fienden in döden. Korsets trä som kläder människan med livets klädnad har nu blivit uppsatt på jorden och hela världen är fylld av gränslös glädje. O, folk, när vi vördar det, låt oss samstämmigt i tro upplåta vårt rop till Gud: Hans hus är fullt av härlighet.”


bottom of page