top of page

Den fjärde söndagen i Stora fastan


Den fjärde söndagen i Stora fastan är tillägnad den helige Johannes Klimakos (”Stegen” på grekiska). Han var abbot i klostret vid berget Sinai och en bönens man. Namnet Klimakos har han fått efter sin bok med det namnet, vilken är en grundläggade bok för alla som lever i kloster. Boken läses traditionellt i gudstjänsten under Stora fastan i kloster och beskriver i varje kapitel ett steg på stegen till gudomliggörelse. Den lär sökaren efter frälsning hur man ska lägga en sund grund för sin kamp, hur man ska strida mot lidelserna, hur man ska undvika demonernas angrepp och hur man kan uppnå gudomlig kärlek och ödmjukhet. Han har tillägnats en särskild söndag i den Stora fastan eftersom hans eget liv och hans skrifter utgör ett mönster för en kristen asket. Han insomnade år 603.bottom of page