top of page

Lördagen då vi firar Akatistos hymnen till Guds ModerDenna lördag i den Stora fastans femte vecka firar vi Akatistos hymnen till Guds Moder. Det är en hymn som vi läser i kloster varje kväll tillsammans med Apodeipno, lilla sena kvällsgudstjänsten. Hymnen är alfabetisk på grekiska och innehåller händelser ur Guds Moders liv och hyllningar till henne. Förmodligen är den skriven av Helige Romanus Melodisten på 600-talet. De små ikonerna runt den stora skildrar de olika händelserna i hymnens olika verser. En del av hymnen läses varje fredag under Stora fastan och denna lördag läses den i sin helhet, en särskild festlig gudstjänst till Guds Moders ära.

Högtiden firas till åminnelse av Guds Moders hjälp, ”en fest av seger och tacksägelse”, då hon flera gånger ingripit i historien och räddat Konstantinopel från olika invasioner. Akathistos betyder ”icke sittande”, eftersom man står upp när den läses. Hymnen kan läsas i en svensk översättning på denna länk: http://ortodoxakyrkan.se/litur/compl.htm Den intresserade kan även läsa mer om hymnen här: http://ortodoxakyrkan.se/teol/Akathistos.pdf


bottom of page