top of page

De myrrabärande kvinnornas söndagIdag firar vi de myrrabärande kvinnornas söndag, dagen då alla kvinnor firar sin festdag. Flera kvinnor följde Jesus Kristus under hans jordiska levnad, då han predikade och gjorde under. Hans egen Moder var en av dem, liksom Maria Magdalena, Salome, Johanna och Susanna, mfl. Medan de manliga lärljungarna flydde i fruktan för judarna, trotsade kvinnorna all fara och fruktan och förblev invid Korset intill Kristi död och de tog hand om hans kropp och gjorde iordning den för begravning. De uppsökte sedan Hans grav efter Sabbaten med myrra för Hans kropp, därav deras namn "myrrabärerskor". De gav sig dit utan att först tänka på hur de skulle vältra undan den stora stenen vid graven och när de kom dit fann de att den redan var bortrullad och en ängel satt där och sade att Kristus uppstått. Sedan visade sig Herren först för kvinnorna, de var de första att få se Honom uppstånden och de talade sedan om för de andra lärljungarna att de sett Honom uppstånden. På så sätt belönade Herren kvinnorna för att de varit Honom trogna trots faran Idag firas även Josef av Arimatea och Nikodemus som tog ned Jesus från Korset och lade Honom i graven.


bottom of page