top of page

Den lame mannens söndagVid Fårporten i Jerusalem finns en damm och invid den fem pelargångar där det låg en mängd sjuka, blinda och halta människor på Kristi tid. En viss tid kom en ängel och rörde om i vattnet och den som först steg ned blev frisk. Där låg en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. När Jesus fick se honom och höra hur länge han legat där frågade Han honom om han ville bli frisk. Då svarade han att han inte hade någon som kunde hjälpa honom ner i vattnet. Då sade Jesus: "Stå upp, tag din säng och gå." Mannen blev frisk, tog sin säng och gick. När Jesus träffade honom senare sade han till honom:"Se, du har blivit frisk; synda inte mer så att ingenting värre drabbar dig." (Joh.5:1-14)

I dagens troparion ber vi Herren att Han också ska hela våra själar som är lama av synd och överträdelser.


bottom of page