top of page

Den samariska kvinnan söndagImorgon firar vi den samariska kvinnans söndag. Den första ikonen är en väggmålning från ett kloster på berget Athos i Grekland och den andra håller vi just nu på att måla.

Det var mitt på dagen när Kristus kom fram till staden Sykar. Han var trött av vandringen och av hettan och slog sig ner vid brunnen. Efter en stund kom en kvinna för att hämta vatten och han började tala med henne och avslöjade saker om hennes liv som gjorde att hon kom till tro på Honom liksom många andra samarier.

Detta möte visar hur Kristus vände upp och ner på den tidens alla regler och normer. Han visar sin respekt för kvinnan och börjar samtala med henne fast att hon är kvinna och dessutom samarier, vilka judarna inte ville veta av på den tiden. Han fick henne att besluta sig för att ändra på sitt syndfulla leverne. Hon döptes sedan av apostlarna och blev en predikare av Guds ord och firas som martyren Photine den 26 februari.bottom of page