top of page

Rättfärdige JobIdag åminner vi den rättfärdige Job, vars bok vi kan läsa i Gamla testamentet. Han var rättfärdig, fruktade Gud och höll sig från allt ont. Han var också mycket rik och använde allting för att tjäna Gud. Satan sade till Gud att det inte var konstigt att Job var rättfärdig eftersom han hade allting så gott ställt, men att om Gud lät honom ta ifrån Job allt sitt materiella goda menade han att Job skulle tala illa om Gud. Gud ger sin tillåtelse och Job mister inom kort tid både förmögenhet, tillgångar och familjemedlemmar. Då säger Job: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit; Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!” och han syndade inte mot Gud.

Senare förbannar Job den dag han föddes och önskar sig döden, men Gud uppenbarar för honom Sin gudomliga försyn och rättfärdighet och Job bekänner Herrens ofattbarhet med ödmjukhet. Gud återställer sedan alla Jobs jordiska tillgångar och familj och han får leva i ännu många år.

Berättelsen om den rättfärdige Job har genom tiderna varit en stor tröst för alla Guds tjänare som genomgår prövningar.


bottom of page