top of page

Kristi Himmelsfärd


Idag firar vi Kristi Himmelsfärd med den gamla kalendern och sjunger tropariet för högtiden:

"Du har stigit upp i härlighet, o Kriste vår Gud, och med löftet om den Helige Ande givit Dina lärljungar stor glädje; och genom välsignelsen blevo de förvissade om att Du är Guds son och världens återlösare."

Ikonen är målad i vårt moderkloster i Grekland, Heliga Änglarnas kloster.bottom of page