top of page

Helige David av Munktorp


Detta är en helt ny och unik ikon som målats i Heliga Änglarnas kloster efter en idé och skiss från oss. Vi ska nu måla ytterligare två likadana ikoner som beställts. Det är den Helige David av Munktorp som har särskild betydelse för alla oss kristna i Sverige. Han kom till Sverige från England i början av 1000-talet då han hört talas om att Helige Sigfrids systersöner (15 feb) lidit martyrdöden i Sverige för att han själv längtade efter att bli martyr. Med Helige Sigfrids välsignelse slog han sig ner i Västmanland där han grundade det första klostret i Sverige och byggde Munktorps kyrka. Han gick runt och predikade Evangeliet och många omvände sig och döptes av Helige David i en källa som finns kvar än idag med namnet Davidkällan i närheten av kyrkan. Både den första kyrkan och källan finns avbildade på ikonen. Han blev aldrig martyr utan gick bort i frid. Hans reliker fanns i början i Munktorps kyrka och många pilgrimmer vallfärdade dit för att vörda dem. Relikerna försvann tyvärr under reformationen.


bottom of page