top of page

Ikonmålarkurserna i GreklandDet händer även postitiva saker i Grekland! Arbetet med ikonmålarkurserna som anordnas av klostren i vår metropolis i Grekland fortsätter med stor uppslutning, entusiam och intresse från både stora och små! Syftet med lektionerna är inte bara att producera ikoner utan lika mycket att ge människor en meningsfull sysselsättning och möjlighet att lära sig mer om vår Ortodoxa tro. Under året har de gjort väggmålningar/fresker till ett av klostren i närheten som de klistrade fast i taket förra veckan. Under sommaren anordnas även ett seminarium i träsnideri som vi kan se på bilderna. Lektionerna är gratis. De organiserar även olika utflykter för att se olika kyrkor, kloster och ikoner. Må vår Herre de dem alla styrka att fortsätta detta meningsfulla arbete i dagens krissituation i Grekland!
bottom of page