top of page

Aposteln LukasIdag firar vi aposteln Lukas som är ikonmålarnas skyddshelgon. Enligt den Ortodoxa traditionen var han den första som målade en ikon. Den första föreställde Guds Moder och målades under hennes livstid. Aposteln prsesenterade ikonen för henne, hon välsignade den och sade: "Må min Sons Nåd vara med dem".

Aposteln Lukas var läkare och skrev Evangeliet med hans namn samt Apostlagärningarna. Han en av Kristi sjuttio lärljungar och en av dem som vandrade till Emmaus efter Kristis uppståndelse då Herrens själ slog följe med dem och utlade skrifterna för dem.


bottom of page