top of page

Kristi uppenbarelse för den Helige Eustathios
Igår fick vi en fråga om det finns ett skyddshelgon för jägare och vi fann att den Helige Eustathios är det. Hans liv är mycket gripande och fängslande så vi tänkte dela med oss av det här. Han levde i Rom under regeringstiden av kejsar Trajan (år 98-117). Eustathios hade först namnet Placidas, han var general och inte ännu inte kristen, men levde ett dygdigt liv och hade särskild kärlek för de fattiga. En dag när han jagade i skogen fick han se en hjort med ett kors med Kristus mellan hans horn. Han hörde en röst säga: "Jag är Kristus som du hedrar genom dina goda gärningar. Jag kom till jorden i mänsklig form för att frälsa mänskligheten och uppenbarar Mig för dig idag för att fånga dig i Min människokärleks nät". Placidas kom till tro på Kristus och lät döpa sig med sin familj and han fick då namnet Eustathios, hans maka Theopista och deras söner Agapios och Theopistus.

Herren uppenbarade sig för Eustathios igen och förberedde honom på att han skulle komma att gå igenom en rad prövningar likt Jobs tillsammans med sin familj, men att Guds Nåd inte skulle lämna dem. Hela familjen slutade sitt liv som martyrer. Deras minne firas den 20 september.

Drycken Jägermeister har på sin etikett en hjort med ett kors mellan hornen, vilket kommer ifrån den Helige Eustathios liv och hans roll som skyddspatron för jägare.bottom of page