top of page

Ännu en ny ikon på vår hemsida!Det är Kristus Brudgummen som är målad i Heliga Änglarnas kloster i Grekland. Ikonen används särskilt i den speciella gudstjänst som sker i den Stilla/ Heliga veckans måndag innan Påsken då vi går i procession med denna ikon och sjunger:

"Se Brudgummen kommer i midnattstimmen och salig är den tjänare som Han finner vakande, men ovärdig är den som Han finner sovande. Giv akt, min själ; låt dig inte nedtyngas av sömnen, på det att du icke må överlämnas åt döden och utestängas från Riket. Så stå då upp, ropande: Helig, helig, helig är Du, o Gud! För Theotokos förböners skull, förbarma dig över oss."

På den andra bilden kan ni se ett tryck på ikonen i storleken 40x60 cm på Premium Luster photopaper som kan ramas in.bottom of page