top of page

Heliga Änglars dag


Idag firar vi alla heliga Änglars dag. Vi sjunger följande i dagens gudstjänster tillägnade dem:

"Överbefälhavare för de Himmelska härskarorna, vi bönfalla eder ständigt att ni genom edra förböner omsluta oss med edra vingars okroppsliga härlighets beskydd. Bevara oss som nedfalla och innerligt ropa: Såsom härförare för härskarorna ovan, befria oss från alla faror."

Må alla heliga Änglar alltid vara till vår hjälp! Idag firar vi även vår egen skyddsängel som vi inte får glömma att den alltid finns vid vår sida. Vi får vara försiktiga med allt vi gör så att vi inte gör vår skyddsängel ledsen eller upprörd!

Bilden visar fresker på änglar målade i en kyrkkupol av fäderna i St Gregory of Sinai Monastery i Californien.bottom of page