top of page

"Saliga äro de barmhärtiga..."Helige Johannes den barmhärtige, vars minne vi firar idag, fick det tilltalsnamnet på grund av hans stora kärlek till de fattiga och de många allmosor som han gav dem. Han konsekrerades till patriark av Alexandria år 610. Han gav utan att skilja mellan onda och goda, de som förtjänade det och de som inte förtjänade det.

När perserna invaderade Syrien år 614 flydde många människor till Alexandria och Johannes tog emot dem som bröder, tröstade dem och använde upp alla Kyrkans resurser för att hjälpa dem genom att bygga sjukhus och härbärgen.. Han besökte de sjuka och behövande och såg i dem Kristi närvaro reflekterad i varje person. Om någon berömde honom för hans gärningar stoppade han dem och sade: "jag har inte utgjutit mitt blod för dig ännu, såsom vår Frälsare uppmanar oss".

De som talade illa om honom eller förolämpade honom tackade han för att de påminde honom om hans synder och han gav dem större allmosor än de andra. Han såg bara det goda i alla människor och dömde ingen, utan antog att syndare ångrade sig i hemlighet.

På Evangeliet på ikonen intill står texten: "Samlen eder icke skatter på jorden... utan samlen eder skatter i himmelen."(Matt 6:19-20)"Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet." (Matt 5:7).

Må den Helige Johannes förböner hjälpa oss att känna och visa barmhärtighet till alla våra medmänniskor!


bottom of page