top of page

Ett av våra mest älskade helgon


Idag har vi firat Helige Nikolai, ett av våra mest älskade helgon. I honom finner vi kanske mer än i något annat helgon dygderna av kärlek och medlidande förkroppsligade. Det har blivit som ett ordspråk bland ryssarna dem att säga "Lägg fram din bekymmer för Helige Nikolai, den barmhärtige, så ska han ta dem till den allom barmhärtige Frälsaren." Helgonet är känt för sin givmildhet och kärlek till alla människor. Det finns oräkneliga mirakel finns om hur hans förböner hjälpt i olika situationer, särskilt i sjönöd.

Han medverkade vid det första ekumeniska konciliet i Nicea år 325 och försvarade med iver den Sanna Tron. Helige Philaret, metropolit av New York (+1985) säger i en predikan från Helige Nikolais dag 1972:"Låt oss komma ihåg att kristen kärlek omsluter alla människor; den visar barmhärtighet mot alla och ber med värme att alla ska bli frälsta. Men när denna kärlek bevittnar en envis strid mot Sanningen, då brinner den med en förtärande iver vilken inte tillåter sådana angrepp. Vår helige fader Nikolaos exempel är ett lysande exempel på en sådan kärlek, kärleken som måste brinna i varje kristet hjärta för vår Herre och Gud."

Bilderna är från dagens firande i vårt eget kapell i klostret tillägnat Helige Nikolai. Hans troparion lyder: "Som Trons rättesnöre, som förebilden för saktmodet och som lärare till återhållsamheten, så har dina handlingar betygat Sanningen för dina troende. Genom ödmjukhet har du vunnit höghet, genom fattigdom Himmelriket. Helige Fader Nikolai, bed Kristus vår Gud att frälsa våra själar."


bottom of page