top of page

Helige Tryfon, grundare till världens nordligaste klosterIdag, 15 december med den gamla kalendern, firar vi ett av våra skandinaviska helgon, den helige Tryfon (levde ca 1495-1583) av Pechenga (på finska Petsamo). Han förkunnade Evangeliet för samerna på Kolahalvön och i norra Norge.

En gång, medan han bad i skogen, hörde han en röst: "Mitrofan (hans namn som lekman), detta är inte din plats. Ett hungrande och försmäktande land väntar på dig”. Han började sin verksamhet med att bedriva handel med samerna. Helgonet bekantade sig först med deras hedniska traditioner och studerade deras språk, och först sedan började han predika den kristna tron för dem.

Samerna mötte dock först hans förkunnelse med stor misstro. Helgonet fick utstå mycket lidande, fientlighet och till och med misshandel. Men så småningom, genom sina kloka, vänliga ord och saktmod, började många konvertera till kristendomen. Redan på ett tidigt stadium sägs pilgrimer ha börjat färdas till helgonet i vildmarken.

Helige Tryfon och den Helige Theodoretos byggde en kyrka för de nyligen konverterade skoltsamerna tillägnad Bebådelsen. Han vigdes till munk under namnet Tryfon och prästvigdes. År 1532 grundade han Treenighetsklostret i Pechenga för alla dem som ivrade för ett monastiskt liv, "vid det kalla havet, på gränsen till Murmansk”. Klostret blev världens nordligaste kloster. 1572 hade klostret 50 bröder och 200 lekmän boende hos sig. En del av de döpta skolterna ville slå sig ned i närheten av klostret och det byggdes små kojor åt dem.


På juldagen år 1589 förstörde svenskarna Pechenga kloster och dödade 50 munkar och 65 lekmän i klostret. Klostret brann ned och byggdes upp ett par gånger men det nya klostret övergavs 1764. Det återuppbyggdes igen 1886 på sin ursprungliga plats. Under andra världskriget förstördes klostret igen, men började byggas upp igen 1997.

Genom den Helige Tryfons verksamhet kom också en bit av Norge att bli en del av det Ortodoxa kulturområdet. Mitt på den skoltsamiska kyrkogården ligger ett kapell som ska ha byggts av den Helige Tryfon själv år 1565. Kapellet betjänades ursprungligen av munkarna från Pechenga, sedan blev det församlingsprästen i gränsstadens ansvar. Efter 1914 kom inte längre några ryska präster till Neiden. En finsk-ortodox präst kom till Neiden på 1960-talet och återupptäckte kapellet och det rustades för 400-årsjubileum den 5 september 1965 och sedan dess hålls årliga sommargudstjänster i Neiden.

Under sina sista levnadsår drog sig Tryfon på nytt tillbaka till ensamheten. Nästan tio mil längre upp längs floden, på den plats han först hade slagit sig ned, drog han sig undan. Här byggde han en koja och en kyrka tillägnad Theotokos avsomnande. Skoltsamernas upplysare dog i hög ålder 1583, efter att ha bott på Pechenga i nästan 60 år. En lokal vördnad för helgonet började snart efter hans död.

På bilderna kan vi se, förutom helgonets ikon, Pechenga klosters kyrka 1911 och klostrets nyuppbygda ingång 2014.bottom of page