top of page

Den andliga färden har börjat...


Den andliga färden mot grottan i Betlehem har börjat för en vecka sedan- julfastan, förberedelsetiden inför Kristi Födelse. Läs vår Metropolit Kyprianos meddelande nedan inför fastan om vilka gåvor vi ska frambära till vår Frälsare.

Vi önskar alla våra läsare en välsignad och fruktbar fastetid. Den som vill läsa mer om fastan kan göra det i den lilla skrift som finns online som vi sammanställt om Stora fastan innan Påsken, men som gäller även för andra fasteperioder.Ikonen på bilden är en mosaik från slutet av 1000-talet i Daphni klosterkyrka som ligger mellan Aten och Eleusis i Grekland och föreställer de vise männens tillbedjan och frambärande av gåvor till Kristus.


bottom of page