top of page

Ny handmålad ikon av Helige Johannes


En ny handmålad ikon är färdig i vårt kloster! Ikonen föreställer den Helige Johannes (Maximovitch) av Shanghai och San Francisco och har betällts av en person som nyligen konverterat till Ortodoxin. Helige Johannes liv, som personen läst och blivit djupt berörd av, bidrog till att han tog beslutet att bli Ortodox. Av tacksamhet till helgonet beställde han sedan en handmålad ikon av honom. Detta är ett gott nutida exempel på hur helgonen verkar i våra liv och hjälper oss idag. På den andra bilden kan man se ikonen på det heliga altarbordet under en Liturgi.

Helige Johannes är ett mycket älskat nutida helgon som firas den 19 juni. För de som inte är bekanta med hans liv finns det mycket att säga, men vi kan i korthet säga att han föddes 1896 i Kharkovs region. 1921 under ryska inbördeskriget flydde han med sin familj till Belgrad där han senare blev munk och präst. 1943 blev han vigd till biskop av Shanghai. Efter att kommunisterna tagit makten i Kina flydde han tillsammans med sin andliga flock och alla föräldralösa barn som han samlat på ett barnhem till Filippinerna och sedan till USA.


Han tjänade även en tid i Paris och i Bryssel innan han blev Ärkebiskop av San Francisco, där han nu är begravd och hans reliker finns som är oförstörda. Han insomnande i Herren 1966.

Han levde ett strikt asketiskt liv i bön fastän han levde i världen och firade Liturgi dagligen. Han var noga med Kyrkans traditioner och ställde krav på sina församlingsmedlemmars moral, även om han också var en stor tröst och ett beskydd för sin andliga flock; han spred gudomlig glädje bland dem som samlades kring honom. Redan under sin livstid utförde han mirakel och fortsätter att göra så än idag för dem som åberopar hans förböner.

Helige Johannes var lite av en dåre för Kristi skull och gick omkring barfota. En katolsk präst ville försäkra sin församling om att helighet är inte något som hör till det förgångna och utropade under en predikan: " Se, ett helgon går på Paris gator idag: Johannes barfot!"


Comments


bottom of page