top of page

Välsignad Kristi Födelse!


Vi önskar alla som idag firar Kristi Födelse med den gamla kalendern en välsignad och glädjerik festdag!

Vi sjunger i julens gudstjänst: Kristus födes lovprisen! Kristus kommer från himmelen, kommen Honom till mötes! Kristus är på jorden upphöjens! Sjung till Herren hela jorden och lovsjungen i glädje, alla folk ty Han har förhärligats.Comments


bottom of page