top of page

Heliga Anna av NovgorodDen heliga Anna av Novgorod, vars minne vi firar idag, är ett av våra få svenska helgon. Innan hon blev nunna var hennes namn Ingegerd och hon var dotter till Olof Skötkonung i Sigtuna. Hon föddes omkring år 1000. Ingegerd gifte sig med fursten Jaroslav av Novgord, efter att Kung Olav Haraldssons frieri till henne och därmed fredsinitiativ blivit nekat av henns far. Hon hade ännu inte fyllt 20 år när hon blev rysk furstinna.

Men med sin viljestyrka och sin näsa för maktspel framstår hon i källorna som en viktig rådgivare till sin 25 år äldre man, på flera ställen rentav som den dominerande av de två. Hon lyckades till exempel en gång att stifta fred mellan Jaroslav och en av hans bröder, just när deras arméer skulle gå lös på varandra. Deras äktenskap varade i 30 år.

Ingegerd ägnade sig (hennes ryska namn var Irina) intensivt åt kyrkan och det religiösa livet. Hon instiftade ett nunnekloster och lät, mot slutet av sitt liv, själv viga sig till nunna och fick då namnet Anna. "Hon visade därmed sin djupa fromhet och sin sant kristna ödmjukhet". Hon insomnade den 10 februari 1050.

Några hävdar att hennes kvarlevor finns i hennes mans sarkofag i Sofiakatedralen i Kiev. Andra hävdar att hennes reliker nu finns i Aposteln Filippus kyrka i Novgorod, dit reliker gavs åter från ett museum 1991. En liten relik finns i Heliga Anna ortodoxa kyrka i Eskilstuna där också denna ikon finns. Vi gratulerar församlingen där till deras festdag idag!


bottom of page