top of page

"...Jag var i fängelse, och I kommen till mig."De första två söndagarna i Triodion, fastans gudstjänstbok, har haft teman om Guds barmhärtighet och tålamod, hur Han tar emot varje syndare som omvänder sig och återvänder till Honom i liknelserna om publikanen och fariseén och den förlorade sonen. Den tredje söndagen påminns vi om att Gud även är en rättfärdig domare som kommer att döma oss för våra gärningar. Gud kan inte förlåta någon som inte själv omvänder sig och av egen vilja kommer till Honom och ber om förlåtelse för sina missgärningar. Han tvingar ingen till något.

Dagens Evangelium (Matt. 25:31-46) beskriver på vilka grunder Gud kommer att döma oss. Kristus säger: " Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig." och det omvända: det vi undlåtit att göra för en av de minsta har vi inte heller gjort för Honom.

Han ger tydliga exempel för oss att följa: "Ty jag var hungrig, och I gåven mig att äta; jag var törstig, och I gåven mig att dricka; jag var husvill, och I gåven mig härbärge, naken, och I klädden mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kommen till mig."

Just på de grunderna arbetar Helige Philaretos välgörenhetsförening för att hjälpa de fattiga, hungriga, hemlösa och fängslade i Grekland. Dagligen delar de ut mat och förnödenheter till flera hundra behövande. Med vår Metropolit i spetsen åker de regelbundet i grupp med buss i flera timmar till olika fängelser i landet för att ge dem tröst, visa dem kärlek och be dem om förlåtelse för att visa att vi också har medansvar för att de sitter där för att vi inte är som vi borde vara. De delar även ut förnödenheter som de fängslade saknar.

Ikonen intill har de med sig till besöken i fängelserna som visar Kristi ord i dagens Evangelium. När vi besöker en fånge eller hjälper en fattig är det i själva verket Kristus själv som vi hjälper.

Läs mer om välgörenhetsföreningens fantastiska arbete på svenska på vår hemsida och stöd dem ekonomiskt som vi gör varje månad eller på föreningens egen hemsida på engelska där även en liten film finns att se om föreningens arbete.bottom of page