top of page

"Låt oss med glädje gå in i Fastans begynnelse."Denna vecka förbereder vi oss för Stora fastans början nästa vecka. Det är en missuppfattning att fastan är en tråkig period, utan den är snarare glädjerik. Den Hl. Johannes Klimakos talar om fastan som en "glädjeskapande sorg”. Stora fastan infaller också under våren. Liksom dagarna blir ljusare och varmare, skall vår själ tina upp, knoppas och slå i blom.

Fastan är inte en börda eller ett straff från Gud utan en Guds gåva av nåd till vår frälsning. Detta tema finns på många ställen i den Stora fastans gudstjänstbok Triodion:

”Låtom oss med glädje gå in i Fastans begynnelse. Låtom oss icke hava sorgsna ansikten”.

”Fastans vår har grytt, omvändelsenss blomma har börjat slå ut.”

Den huvudsakliga meningen med fastan är att göra oss medvetna om vårt beroende av Gud.

Ovan text är ett uttdrag från det häfte på svenska som vi översatt och sammansatt med hjälp av vilket vi lättare kan förstå fasteperiodens mening och innebörd. Det kan läsas online här eller beställas i pappersform via e-post: klosterikoner@outlook.com


bottom of page