top of page

Påsknattsmässa i Sättna svenskkyrkliga församling


Påsknattsmässa i Sättna svenskkyrkliga församling med Uppståndelsens ikon i centrum, vilken de beställt av oss.bottom of page