Heliga Maria av Egypten- en förebild för omvändelseDen heliga Maria av Egypten, som vi firar idag och på söndag är ett exempel på att ånger och omvändelse är möjligt för alla! Hon firas så här i slutet av fastan, om någon tycker att avhållsamhet är svårt i fyrtio dagar, ska få ett exempel på denna heroiska kvinna som levde det asketiska livet ensam i öknen i 47 år! Hon levde först som prostituerad i Alexandria i 17 år. Av nyfikenhet gick hon ombord på ett skepp med pilgrimmer som skulle till Jerusalem och vörda det heliga Korset. När hon försökte komma in i kyrkan tillsammans med de andra, hindrade henne en osynlig kraft och hon blev medveten om att det var förmodligen hennes syndiga liv som utgjorde hindret. Hon såg en ikon av Guds Moder och lovade henne med tårar och ånger att hon skulle börja leva ett bättre liv om hon fick komma in i kyrkan och vörda det heliga Korset, vilket hon sedan kunde göra. Sedan lämnade hon världen och gick över till andra sidan Jordan, till öknen där hon levde i hetta och kyla, hunger och törst, i ånger och ständig bön. De första åren utstod hon många frestelser, då hon ständigt blev påmind om sitt gamla liv i lust, mat och dryck. När hon sedan genom Guds nåd kommit över allt detta blev hon förmögen till att utföra mirakel. Prästmunken Fader Zosimas blev den förste människa hon träffade efter 47 år i ensamhet och asketiskt liv. Hon berättade om sitt liv för honom och han kom året därefter med den Heliga Nattvarden till henne. Året efter det hittade han henne död i sanden med en text skriven intill; datumet hon dött och att hennes namn var Maria. Fader Zosimas begravde henne där. Förmodligen kan hennes död ha ägt rum år 378, andra säger år 437 eller 522.

I gårdagens gudstjänt läser vi hennes liv tillsammans med Helige Andreas av Kretas botkanon. Hennes liv kan läsas i sin helhet på denna länk.


© 2021 Heliga Philothei Ortodoxa Kloster

  • Wix Facebook page