top of page

Myrrabärerskornas söndagIdag är det myrrabärerskornas söndag, vilken vi varje år firar den andra söndagen efter Påsk. Det är alla kvinnors fest. När Herren utvalde kvinnor för att meddela det glada budskapet om Uppståndelsen för Sina apostlar, hedrade Han kvinnan.

När Kristi kropp hade tagits ner från Korset, tog Josef och Nikodemus, de manliga myrrabärarna och Kristi hemliga lärljungar, som vi också åminner idag, den till trädgården i närheten och överlämnade den till kvinnorna för att göra i ordning den för begravning. Guds Moder, Theotokos, Maria Magdalena, Salome och ”många andra kvinnor” hade stått invid Korset. Bärarna Josef och Nikodemus lyfte upp sin dyrbara börda inlindad i vitt linne —Jesus Kristus— och lade den i en grav. De rullade en stor sten framför öppningen.

På tredje dagen trotsade de myrrabärande kvinnorna fruktan för judarna och begav sig i gryningen till graven. Det var då de mötte synen av Ängeln vid graven och den bortrullade stenen och de var de första att ta emot glädjebudskapet att Kristus är uppstånden!


bottom of page