top of page

Den samaritiska kvinnans söndagDenna söndag åminner vi berättelsen i Evangeliet då Kristus samtalar med den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn (Joh:4:5-42). Det var mitt på dagen när Kristus kom fram till staden Sykar. Han var trött av vandringen och av hettan och slog sig ner vid brunnen. Efter en stund kom en kvinna för att hämta vatten och han började tala med henne och avslöjade saker om hennes liv som gjorde att hon kom till tro på Honom liksom många andra samarier.

Detta möte visar hur Kristus vände upp och ner på den tidens alla regler och normer. Han visar sin respekt för kvinnan och börjar samtala med henne fast att hon är kvinna och dessutom samarier, vilka judarna inte ville veta av på den tiden. Han fick henne att besluta sig för att ändra på sitt syndfulla leverne. Hon döptes sedan av apostlarna och blev en predikare av Guds ord och firas som martyren Photine den 26 februari.

Ikonen ovan är målad i vårt kloster 2015.


bottom of page