top of page

Kristi himmelsfärdJesus Kristus uppenbarade sig för sina lärljungar på olika ställen under fyrtio dagar efter sin uppståndelse. På denna torsdag, fyrtio dagar efter Påsken uppenbarade Han sig igen i Jerusalem då Han gav sina lärljungar sina sista bud, att de skulle gå ut och förkunna Hans namn för alla folk, men att de skulle vänta i Jerusalem för att få kraft från ovan när den Helige Anden skulle komma över dem.

Han sade dessa ord och ledde dem till Olivberget där Han välsignade dem och lyftes upp till Himmelen. Två änglar i formen av män i vita kläder uppenbarade sig för dem och sade: ”I galileiske män, varför stån I och sen mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från eder till himmelen, han skall komma igen på samma sätt som I haven sett honom fara upp till himmelen.” (Apg. 1:11) Dessa ord uttrycker på ett komplett och koncist sätt vad Trosbekännelsen lär oss angående Sonen. Jesus Kristus hade uppfyllt den gudomliga ordningen för oss och Han uppsteg i härlighet till Himmelen och satt på Faderns högra sida.

Ikonen på bilden är en nyligen målad väggmålning i vårt moderkloster Heliga Änglarnas kloster i Grekland.


bottom of page