top of page

Den Heliga Treenighetens dagDagen efter pingst firar vi den Helige Andens måndag och den Heliga Treenigheten. Det korrekta sättet att framställa den ikonen är denna som syns på bilden, Abrahams gästabud, då tre män kom och gästade patriarken Abraham vid Mamres terebintlund som visade sig vara den Heliga Treenigheten i kroppslig gestalt. Eftersom denna händelse har ägt rum på jorden kan vi visa den i bildform. Ibland framställs den Heliga Treenigheten felaktigt i ikoner då man målar Fadern som en gammal man. Fadern har aldrig visat sig i kroppslig gestalt förutom den gången för Abraham, därför bör Han aldrig målas i ikoner på annat sätt.


bottom of page