top of page

Nymålad ikon från vårt kloster med Helige Glicherie av Rumänien, Helige Sofronius och Helige BlasieDenna ikon har målats i vårt kloster nu i vår och var en specialbeställning från St Edward Brotherhood i England. Ikonen beställdes som en tacksamhetsgest till deras rumänska trosbröder för den kärlek, hjälp och stöd de visat det engelska klostret. Helige Blasie av Sebaste (11 feb), till höger på ikonen och Helige Sofronius (11 mars) som vi ser till vänster, är Metropolit Blasies och Biskop Sofronius från Rumäniens respektive skyddshelgon. Klostret i England har låtit tillverka tryckta kort av ikonen som som vi målat som de skickade några exemplar av till oss i veckan.

I mitten av ikonen finns Helige Glicherie, ett rumänskt helgon av vår tid som levde 1891-1985 och helgonförklarades 1999 av den rumänska gammalkalendariska kyrkan. I den Helige Glicheries liv och gärning ser vi en otrolig kamp för att bevara den Ortodoxa tron. Vi ser en genomstrålande religiös medvetenhet och en martyrs styrka för den rätta tron. Han fick utstå förföljelse, fängelse, misshandel och exil för dens skull. Redan under sin levnad blev han berömd för sitt andliga ledarskap och de mirakler som ägde rum kring hans person. Hans reliker var väldoftade när man enligt Ortodox tradition öppnade hans grav. En utförlig berättelse av helgonets liv och historien om den gammalkalendariska rörelsen i Rumänien kan läsas på svenska här.

Varje år firas hans minne den 15 juni med den gamla kalendern och i klostret där hans reliker finns i Rumänien sker en stor festgudstjänst då många biskopar, präster och lekmän deltar varje år och man går i procession med relikerna. Nedan kan ni se bilder från årets festdag till helgonet som firades i tisdags.bottom of page