top of page

Helige Johannes Döparens födelseIdag firar vi den Helige Johannes Döparens födelse. Profeten Zacharias fick budskapet från Ärkeängeln Gabriel om att hans tidigare ofruktsamma hustru Elizabeth skulle bli havande och föda en son som skulle förbereda vägen för världens Frälsare. Budskapet till Zacharias om födelsen av Johannes Döparen är början till det Nya Testamentet och befrielsen för människosläktet från djävulen, synden och evig död. Ärkeängeln uppenbarar sig sex månader senare för Jungfru Maria och förmedlar budskapet om hennes födande av Guds Son. Tre månader senare föds Johannes Döparen; det är två händelser som är starkt förbundna med varandra. Från Johannes Döparens födelse börjar förberedelsen för människosläktets möte med Guds Son på jorden.

Även om Johannes Döparens profetior om Kristus som Messias har uppfyllts, fortsätter han att vara Förelöparen som förbereder oss för att ta emot vår Frälsare och predikar att vi ska göra det genom omvändelse, avstånd till världsliga njutningar, tillbakadragelse och bön. På så sätt ska Kristus inträda i oss genom den Helige Anden.


bottom of page