top of page

Ikonen av Guds Moder den TrehändigaDen 12 juli, vilket är idag med den gamla kalendern, firar vi minnet av ikonen av ”Guds Moder den Trehändiga”. När den helige Johannes av Damaskus (firas 4 dec.) försvarade den Ortodoxa tron och vördnaden av ikonerna gentemot ikonmotståndarna under kejsar Leo Isaurian (regerade 717-741), fick han sin hand avhuggen. Han bad att få tillbaka den avhuggna handen och tillbringade natten i smärta och bön framför Guds Moders ikon, bedjande henne om hjälp. När han vaknade fann han handen helad, åter på sin plats med bara ett rött ärr på handleden. Som tacksägelse lät han göra en silverhand som fästes vid ikonen som minne av miraklet. När den helige Johannes blev munk i St Sabbas kloster i det heliga landet tog han ikonen med sig dit. Där blev den kvar till 1200-talet , då den skänktes till den helige Sabbas av Serbien (14 januari) som tog med den till Serbien. Senare kom ikonen mirakulöst på en åsna, som ingen ledde, till det serbiska klostret Hilandar på det helige berget Athos, där den finns än idag. När man i det klostret inte kunde enas om vem som skulle bli nästa abbot, tog ikonen på ett oförklarligt sätt själv plats på tronen för abboten. Trots att den tre gånger burits bort tog den åter plats på tronen. Sedan dess har Guds Modersikonen den trehändiga förblivit Hilandars klosters abbedissa, man väljer numera bara ställföreträdande abbot.


bottom of page