top of page

Νy ikon målad i vårt kloster


Ikonen som just blivit färdigmålad i vårt kloster föreställer den Heliga Anna, Guds Moders mor och Guds Moder själv som barnet i hennes knä. Måtten är 20x25 cm och den har beställts av oss från USA till ett nyfött barnbarn som fått namnet Anna.

Heliga Anna fick länge stå ut med skammen att vara barnlös, men tog sin tillflykt och sitt hopp till Gud och bönen. Fast att hon var till åren kommen hörde Gud hennes bön och hon blev mor till flickan som skulle bli nyckeln till vår fräslning och föda Guds Son som en människa på jorden. Av tacksamhet till Gud helgade Heliga Anna sin dotter till Gud och enligt den Ortodoxa traditionen fick hon växa upp i renhet i templet. Jungfru Maria håller på ikonen en lilja som symboliserar renheten och oskuldsfullheten. De tre stjärnorna som alltid målas på Guds Modersikoner symbolierar att hon var jungfru innan, under och efter födelsen av Jesus Kristus.


bottom of page