top of page

Två starka, heliga kvinnorVi har nyligen skrivit om Heliga Anna, Guds Moders mor, men idag firas minnet av hennes avsomnande. Denna vackra, gamla, bysantiska ikon finns på Benakimuséet i Aten.


Idag firar vi även ett annat stort kvinnligt helgon, den heliga diakonissan Olympia som var andlig dotter till Helige Johannes Chrysostomos. När hon blivit änka i ung ålder vigde hon sitt liv åt Gud och gav stora gåvor från sin förmögenhet till de fattiga, till kloster och till kyrkan. Ηon grundade även ett kloster. Den brevväxling hon hade med Helige Johannes Chrysostomos när han var i exil finns bevarad där han uppmuntrar henne till att ha tålamod i prövningar och att tom glädjas över dem. Hon blev beskylld av Helige Johannes fiender för att ha orskat en brand och skickades i exil där hon avsomnade i Herren år 408.


bottom of page