top of page

En förberedelsetid i fasta och bön inför Guds Moders största högtidIgår började vi fastan till Guds Moder som förbereder oss för att fira den största festdagen till hennes ära, hennes avsomnande den 15 augusti. Alla dessa femton dagar som leder upp till Theotokos avsomnande är särskilt tillägande henne, som är allas vår moder och vår främsta förebedjare inför hennes Son.

Genom rätt och traditionell förberedelse inför en festdag, tränger vi djupare in i dess Mysterium och det leder oss ännu ett steg på vägen till föreningen med vår Herre. Fastan är en period då vi har möjlighet att ägna oss mer åt vårt andliga liv och mindre åt det materiella. Guds Moder har en speciell ställning i den Ortodoxa kyrkan då hon med sin egen vilja tog emot Frälsaren och födde Honom som människa till världen. Hon banade vägen för oss, som var och en också är kallade till gudomliggörelse.

Under fastan sjunger vi en särskild åkallande kanon till Guds Moder som nu finns att läsa här och som även kan beställas som häfte från oss. Gudstjänsten kommer även att hållas i våra församlingar i Stockholm och Uppsala, se tider här eller kan höras från Grekland här. Vi önskar alla en välsignad fastetid!

Ikonen är en kopia av den store grekiske ikonmålarmästaren Photios Kontoglou som målats gemensamt under en tillställning tidigare i år tillägnad 50-årsminnet av Photios Kontoglous död av ikonmålarna i våra kloster i Grekland med elever.


bottom of page