top of page

Den största högtiden till Guds Moders ära: hennes avsomnandeIgår firade vi den största högtiden på året tillägnad Guds Moder, nämligen hennes avsomnande. Kristus anförtrodde sin moder till aposteln Johannes när Han hängde på Korset och enligt den Ortodoxa Traditionen hade hon sedan sitt hem hos aposteln på berget Sion utanför Jerusalem, vilken hon lämnade endast ett fåtal gånger.

När hon var i 60-årsåldern besökte Ärkeängeln Gabriel henne och meddelade henne att stunden var inne då hon skulle få återförenas med sin Son i Himmelriket. Apostlarna som predikade Evangeliet på olika ställen i världen fördes alla på ett mirakulöst sätt till Jerusalem för att ta ett sista farväl av Guds Moder och följa hennes kvarlevor till graven i Getsemane.

Aposteln Tomas kom för sent och hann inte var med på begravningen så att han bad sedan om att de skulle öppna graven så att han skulle få se Guds Moder en sista gång. Då fann de inte längre hennes kropp där, vilket var ett bevis på att hon upptagits till Himmelen med sin kropp, förenad igen med sin själ. Guds Moder är en stark förebedjerska för alla oss människor.


bottom of page