top of page

Nymålad ikon i vårt kloster av Helige Ansgar


Denna ikon blev färdigmålad i vårt kloster i förra veckan. Den föreställer den Helige Ansgar, Nordens apostel, som kom från Tyskland där han blivit munk och senare biskop på 800-talet. Han kom till Sverige till Birka som missionär till Sverige för att predika kristendomen och där han grundade en kristen församling. Han räknas som apostlalik och håller därför det öppna Evangeliet med texten: "Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” (Matt 28:19). Eftersom han var biskop av bildas han med omoforion, en del av biskopsskruden och handen som välsignar. Helige Ansgar gravsattes i Bremen 3 februari 865, 64 år gammal.


bottom of page