top of page

24 augusti: Helige Kosmas av AetoliaHelige Kosmas, vars minne vi firar idag, bidrog till ett uppvaknande av kristen tro och medvetenhet om den grekiska kulturen och språket. Han vördas som apostlalik. Ikonen är målad av Philip Markopoulos, en nutida, skicklig ikonmålare i Grekland.

Helige Kosmas föddes i området Aetolia 1714, vid norra kusten av Korintkanalen i Grekland. Han blev munk på Berget Athos när han var 20 år där han också blev prästvigd. En stark längtan till att predika och sprida Guds ord, fanns inom honom, vilket blev mycket viktigt eftersom under hans tid levde grekerna under den turkiska ockupationen. Många hade inte kunskap om den kristna kulturen och tron, vilket ledde till ett moraliskt förfall.

Han bad fäderna på det Heliga Berget Athos om råd och fick patriarken av Konstantinopels välsignelse för att predika Guds ord, vilket han gjorde på många ställen i Grekland och i Albanien. Med hans inverkan hindrades många kristna från att konvertera till Islam och han utförde mirakel. Han talade enkelt till folket för att bli förstådd av alla och hans ord var fulla av vänlighet, frid och kärlek, vilket bara kunde vara gåvor av den Helige Anden. Skolor grundades överallt av honom, där det grekiska språket lärdes ut och den heliga skriften. Många tog emot hans ord med stor entusiasm och två eller tretusen personer följde honom överallt som en Kristi armé. Han höll även gudstjänster och firade Kyrkans Mysterier. Söndagen som en vilodag, helgad till Gud, var något han betonade starkt, då man inte skulle arbeta utan gå till kyrkan. Om man var tvungen att arbeta menade han att förtjänsten skulle gå till de fattiga eller till Kyrkan.

Även om hans ord inte var polemiska i sitt innehåll, övertalade vissa judar, som var avundsjuka och upprörda för att han hade ändrat söndagsmarknaden till lördagar, den turkiske pashan att döda honom. När han fick veta det tackade han Gud för att tiden var inne för honom att ge sitt blod för Kristus. Sju soldater hämtade honom och stannade på vägen dit de var på väg och hängde honom när han var 65 år gammal. Helgonets reliker, vilka utförde underverk, togs omhand av de kristna.


bottom of page