top of page

Kristi dop, Theofanias högtidIdag firar vi Kristi dop som utfördes av Johannes Döparen i floden Jordan. Högtiden kallas också för Theofania som betyder Guds uppenbarelse för att det var den första tydliga uppenbarelsen av den Heliga Treenigheten. Fadern vittnar med en röst från himlen: "Detta är Min älskade Son i villken Jag funnit behag" (Matt. 3:17). Den Helige Anden vittnar genom att uppenbaras i form av en duva.

Kristus tillkännagör med sitt dop, trots att Han är utan synd, att Han hade kommit för att uppfylla lagen, men också för att införa en ny, mer perfekt rättfärdighet: den av ödmjukhet, offer och kärlek. Han visar det med sin egen handling, att låta döpa sig av sin tjänare. Dopet förutsäger Hans kommande nedstigande i graven och uppståndelse och Hans seger över det onda.

Kristus gjorde oss delaktiga i Hans dop i Jordan och Hans nedstigande till döden då Han uppstod med Sin kropp till Himmelen och på så sätt öppnade himlen för hela människosläktet.

På denna högtid sker en välsignelse av vatten i Kyrkan. Vattnet sparar vi, vi dricker av det och stänker det i våra hus. Det har en gudomlig kraft av helande och renande av kropp och själ. Vattnet håller sig mirakulöst rent upp till flera år. Det används i alla situationer för förnyelse och helgelse av världen och gör hela det kristna livet till en ständig Theofania, en uppenbarelse av Guds härlighets ljus, även om det inte har "magiska egenskaper". Den andliga kampen mot vår egen fallna natur och våra synder fortsätter, men det välsignade vattnet och denna Kyrkans högtid är en stor hjälp i den kampen!

I Grekland går de i parad med festdagens ikon och det sker en vattenvälsignelse i hamnen.bottom of page