top of page

Idag firar vi Herrens möte i templetHögtiden som vi firar idag är åminnelsen av händelsen då Jesus Kristus presenterades i templet av Hans Moder och den Helige Josef fyrtio dagar efter sin födelse. Enligt Mose lag skulle varje förstfödd helgas till Gud i templet och ett offer frambars, ett lamm eller, för fattiga familjer, två duvor. Herren kom till världen inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (Matt. 5:17). Han tog på Sig vår natur och upprättar oss genom att vara lydig till lagen, som Han själv gett, men som människan överträtt, och visar på så vis att vägen till försoning med Gud är lydnaden. Han blir den ödmjukaste och fattigaste av oss alla.

I templet möter de den helige Symeon, en rättfärdig man som levde i templet och som väntade på uppfyllelsen av profetian att han inte skulle dö förrän han hade fått se och röra vid Kristus. Symeon symboliserar hela Israels förväntan. Han tar Herren i sina armar och säger: Herre, nu låter du din tjänare gå hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon hava sett Din frälsning, vilken Du har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt Ditt folk Israel. Den bönen läser vi dagligen i Aftongudstjänsten. Den gamla lagen upphör genom Kristi uppenbarelse och Symeon förkunnar den sista profetian om Frälsarens lidande och Uppståndelse. För de orättfärdiga kommer det att bli till fall, men upprättelse som dem som tror på Honom.

När fariseerna hörde om denna händelse informerade de Herodes, som förstod att detta måste vara barnet som de vise männen hade talat med honom om så han sände omedelbart soldater för att döda Honom. Guds Moder Maria och Helige Josef blev då varnade och ledda av en ängel flydde de till Egypten där de enligt Traditionen stannade i två och ett halvt år innan de återvände till Nasaret i Galileen.

Hymnen som vi idag sjunger till högtiden lyder: Gläd dig, o du som är full av nåd, Jungfru och Theotokos, ty från dig har Rättfärdighetens sol stigit fram, Kristus vår Gud, upplysande dem som sitta i mörkret. Gläd dig också du, o rättfärdige äldste, då du i dina armar mottager våra själars Befriare, Honom som giver oss uppståndelse.

Förutom de redan nämnda personerna kan man även se i ikonen profetissan Hanna som var en gammal änka och som levt många år i templet och tjänat Herren i fasta och bön. Hon väntade också på Messias och kom också fram till barnet och prisade Gud för Israels frälsning. Ikonen är målad i vårt systerkloster Convent of St. Elizabeth i Californien, USA. Vi är mycket tacksamma till dem för att de låter oss trycka deras ikoner.


bottom of page