top of page

Halvvägs genom den Stora fastan ger det Heliga Korset oss kraftDen tredje söndagen i Stora fastan firar vi det Heliga Korset. Temat denna dag är glädje och triumf. Halvvägs genom fastan ger vördnaden av Korset oss kraft att hålla ut i fastan och förbereder oss för att mottaga Kristi Uppståndelse. Genom Korset besegrade Herren döden och Golgata ses i ljuset av den tomma graven. En särskild gudstjänt firas denna dag då prästen går i procession med Korset på en bricka omgivet av blommor med tända ljus och rökelse. Alla troende vördar sedan det Heliga Korset.

Det Heliga Korset påminner oss även om Kristi Korsfästelse och om att fastan är en tid när vi är korsfästa med Kristus, som gudstjänsttexten för denna dag lyder: "Genom fyrtiodagarsfastan är vi också på ett sätt korsfästa, då vi dör till våra begär". Alla har vi vårt eget kors att bära som är våra egna svagheter och synder eller olika prövningar i livet. Så länge som vårt kors förblir endast vårt eget, är det mycket tungt. Men när det omvandlas till Kristi Kors blir det synnerligen lätt. ”Ty mitt ok är milt och min börda är lätt”, säger vår Herre (Matt. 11:30). Läs mer om detta här.


bottom of page