top of page

Goda exempel på botfärdighet i Stora fastans femte veckaTorsdagen i Stora fastans femte veckan läser vi Stora kanon till helige Andreas av Kreta i sin helhet, vilken vi läst i delar under fastans första vecka. Den ger oss goda exempel från Gamla och Nya testamentet att följa och dåliga exempel som vi inte bör följa. Den betonar fastans huvudskapliga budskap: våra egen fallenhet för synden och vårt behov och längtan efter bättring, omvändelse och återförening med Gud. Läs den här:


Under samma gudstjänst läser vi även från Heliga Maria av Egyptens liv som ett underbart exempel på att omvändelse alltid är möjlig hur långt i synd man än sjunkit. Maria av Egypten levde som sköka i Alexandria, men när hon åkte på en pilgrimsresa till Jerusalem för att vörda det Heliga Korset blev hon medveten om sitt syndfulla liv, ångrade sig och bestämde sig för att leva ett liv i askes, bot och ånger i öknen bortom Jordan. Där levde hon i 47 år tills Abba Zosimas mötte henne och hon berättade om sitt liv för honom. Hon uppnådde en sådan helighet att hon svävade i luften när hon bad och kunde gå på vatten men glömde aldrig sitt tidigare syndfulla liv och levde i stor ödmjukhet och djup ånger resten av sitt liv i öknens hetta och köld. På ikonen kan vi se Abba Zosimas som ger henne den Heliga Nattvarden. Läs hela hennes liv här:


bottom of page